top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

2.oktober på St Rita Radio

Likesom Jesus er død og oppstanden,

således skal også Gud føre til seg, med Jesus,

alle som sov inn i troen på ham,

og likesom alle dør i Adam,

således skal alle få livet tilbake i Kristus.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

31. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Evangelium Joh 11,17–27

På den tid [kom Jesus til Betania og fant at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.


Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham imøte; Maria satt hjemme i huset.


Og så] sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg …»


Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»


Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»


Jesus svarer på ny: «Jeg er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»


Hun sier: «Ja, Herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden.»


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
1.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page