top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

20.august på St Rita Radio

"Allmektige Gud, du fylte den salige abbed Bernhard med brennende iver for din Kirke. I en forvirret tid ble han et lys for dine troende og vekket dem til nytt liv. Tenn også i oss Den Hellige Ånds ild og hjelp oss, på hans forbønn, å vandre som lysets barn. "


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

20. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Matt 22,34–40


På den tid fikk fariseerne høre at Jesus hadde bragt saddukeerne til taushet. Da samlet de seg om ham og en av dem, en lovkyndig, spurte for å prøve ham:


«Mester, hvilket er det største bud i Loven?»


Han svarte: «'Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn.' Dette er det første og største bud. Men det annet er det første likt: 'Du skal elske din neste som deg selv.' - På disse to budene hviler hele Loven, og Profetene med.»


Bønn

Laudes lest av Erika.

Vesper lest av Erika.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


17.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page