top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

20.februar på St Rita Radio

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,

mitt hjerte fryder seg over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

7. uke i det alminnelige kirkeår, søndag


Evangelium Luk 6,27–38

På den tid sa Jesus til sine disipler:


«Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. Når en slår deg på kinnet, så vend det andre til; om en tar fra deg din kappe, la ham få kjortelen med. Gi til enhver som ber deg, og tar noen fra deg hva ditt er, krev det ikke igjen! Hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem.


Om dere elsker dem som elsker dere, hva takk fortjener dere vel for det? Til og med synderne elsker når de selv blir elsket. Og om dere gjør vel mot dem som gjør vel mot dere, hva takk fortjener dere vel for det? Selv onde mennesker gjør det samme. Og om dere låner penger ut til folk dere håper å få dem igjen av, hva takk fortjener dere vel for det? Også syndere låner ut til syndere, for å få like meget igjen.


Nei, elsk deres fiender, gjør vel mot dem og lån ut til dem uten å vente noe igjen! Da skal dere få stor lønn; da skal dere være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.


Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig.


Døm ikke, så skal dere ikke selv bli dømt! Fordøm ingen, så skal dere ikke selv bli fordømt, men ettergi, så skal dere selv få ettergitt! Gi, så skal dere få, og det et godt mål, et rystet og stappet og toppfullt fange. Men med det mål dere bruker til andre, skal det også bli målt opp til dere.»


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


18.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page