top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

20.januar på St Rita Radio

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,

synge ditt navns ære, du Høyeste.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

2. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag for Den hellige pave Fabian


Evangelium Mark 3,7–12

På den tid trakk Jesus seg unna ned mot sjøen, sammen med disiplene. Men en stor mengde folk fra hele Galilea fulgte dem. Det kom også folk fra Judea og Jerusalem, fra Idumea og Transjordan og fra landet omkring Tyros og Sidon, en stor mengde, som hadde hørt om alt han gjorde. Da bad han disiplene alltid å holde en båt klar, for det tilfelle at trengselen om ham ble altfor stor. Han helbredet nemlig mange, slik at alle som led av en eller annen plage, trengte seg inn på ham for å få røre ved ham. Og de vanhellige åndene, så snart de så ham, falt ned for ham og ropte at han var Guds sønn. Men han bød dem i strenge ordelag at de ikke skulle røbe hvem han var.


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


19.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita

Foto: p. Reidar

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page