top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

20.juli på St Rita Raido

"Miskunnsrike Gud, du satte den salige Thorlákr, din bekjenner og biskop, til å tjene ditt folk og hjelpe det frem til din evige frelse. Vi ber deg: La ham som på jorden lærte oss veien til livet, være vår talsmann hos deg i himmelen. "


Pavens bønneintensjon for juli: Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

16. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Evangelium Matt 12,46–50

På den tid var Jesus i ferd med å tale til mengden, da hans mor og hans brødre møtte opp utenfor og forsøkte å få ham i tale. Det var da en som sa det til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og ber om å få tale med deg.» Men Jesus svarte ham som bragte budet: «Hvem er vel min mor, og hvem er vel mine brødre?» Og han viste med hånden hen på sine disipler, og sa: «Dette er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, den er min bror og min søster og min mor.»


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Erika og Pål Johannes.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dagTidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


18.juli på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


Foto:
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page