top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

20.juni på St Rita Radio

"Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.

Frels ditt folk og velsign din arvelodd!

Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!"


Pavens bønneintensjon for Juni: La oss be for de unge som forbereder seg til ekteskap med støtte fra menigheten, at de må vokse i kjærlighet med sjenerøsitet, trofasthet og tålmodighet.

12. uke i det alminnelige kirkeår, søndag (år 1)

Minnedag for Den hellige Alban av Britannia Evangelium Mark 4,35–41


Bønn

1. lesning matutin lest av Erika (kommer)

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.



Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk






St Rita TV

18.juni på St Rita Radio

Podkaster på St Rita






Foto: Anne Samuelsen














0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page