top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

20.november på St Rita Radio

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

33. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag


Evangelium Luk 20,27–40

På den tid kom det noen saddukeere, de som benekter at der er noen oppstandelse, og spurte ham: «Mester, Moses har foreskrevet at hvis en mann har en gift bror, som dør barnløs, da skal han gifte seg med enken og skaffe sin bror efterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den første tok seg en hustru, men døde barnløs. Den annen og den tredje overtok henne, og på samme måte alle syv, men alle døde de barnløse. Til sist døde også hustruen. Hvem av dem skal hun nå høre til, når de oppstår igjen? De har jo vært gift med henne alle syv.» Jesus sa til dem: «I denne verden gifter man seg, tar seg hustru eller mann. Men de som blir funnet verdige til å få del i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de kommer ikke mer til å ta seg hustru eller mann. For de kan ikke lenger dø, de er englene lik og Guds barn, fordi de er født av oppstandelsen. Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken, der hvor han kaller Herren 'Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.' Gud er jo ikke en Gud for døde, men for levende mennesker. For ham lever alle.»


En av de lovkyndige sa: «Mester, du taler vel.» Og ingen våget å spørre ham om noe mer.


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
19.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page