top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

I 2025 holdes neste jubileumsår - Evangelisering

Det pavelige råd for fremme av ny evangelisering har fått i oppdrag av pave Frans å koordinere det neste jubileumsåret, som vil bli avholdt i 2025.


Neste ordinære jubileumsår avholdes i 2025 og blir det 27. ordinære jubileumsåret i kirkens historie.
Foto CNA/St Rita Radio
0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page