top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

I 2025 holdes neste jubileumsår - Evangelisering

Det pavelige råd for fremme av ny evangelisering har fått i oppdrag av pave Frans å koordinere det neste jubileumsåret, som vil bli avholdt i 2025.


Neste ordinære jubileumsår avholdes i 2025 og blir det 27. ordinære jubileumsåret i kirkens historie.


Les mer hos Vatican News https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2021-12/nasta-jubelar-2025.htmlFoto CNA/St Rita Radio
0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page