top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

21.februar på St Rita Radio

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,

mitt hjerte fryder seg over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

7. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Minnedag for Den hellige Peter Damian


Evangelium Mark 9,14–29

På den tid steg Jesus ned fra fjellet og kom tilbake til disiplene sine, og fikk da se noen lovkyndige som sto der i heftig diskusjon med dem, og en stor mengde mennesker omkring. Med det samme folk fikk øye på ham, ble de overrasket, men løp ham så i møte og hilste ham. Han spurte da: «Hva er det dere strides om?» En mann i folkemengden svarte: «Mester, jeg tok gutten min med til deg; han er besatt av en ånd som gjør at han ikke kan snakke. Og hver gang den kommer over ham, kaster den ham til jorden, og han får fråde om munnen, skjærer tenner og blir stiv. Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke!» «Å, du vantro folk,» utbrøt Jesus, «hvor lenge skal jeg ennå være blant dere, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten til meg.» Så kom de med ham, og straks demonen fikk se Jesus, veltet den gutten overende i krampetrekninger, så han lå og rullet seg på marken, mens fråden stod ham om munnen. Da spør Jesus hans far: «Hvor lenge har han hatt det slik?» Han svarte: «Siden han var liten. Og ofte kaster ånden ham i ilden eller i vannet for å gjøre ende på ham. Ha medlidenhet med oss, og hjelp oss, hvis du kan!» «Hvis du kan,» svarte Jesus, «alt er mulig for den som tror.» Da brast det ut av faren: «Jeg tror, - kom du min vantro til hjelp!» Da nå Jesus så hvordan mengden begynte å stimle sammen, vendte han seg myndig til den vanhellige ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg å fare ut av ham og herefter la ham i fred!» Da utstøtte demonen et skrik, rev og slet voldsomt i ham og fór ut. Men gutten lå i avmakt, så mange mente han var død. Da tok Jesus ham ved hånden og reiste ham opp.


Senere, da han kom hjem og disiplene hadde Jesus for seg selv, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Men han svarte: «Denslags kan bare drives ut ved bønn.»


Bønn

Laudes lest av Eli

Vesper lest av Eli

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


20.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page