top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

21.november på St Rita Radio

Herrevelde og rikdom, visdom og styrke,

ære, hyllest og lovprisning

tilkommer med rette det ofrede Lam.

Ham være æren og makten i all evighet.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

34. uke i det alminnelige kirkeår, søndag


Evangelium Joh 18,33b–37

På den tid sa Pilatus til Jesus: «Så, du er jødenes konge?»


Jesus svarer: «Sier du dette av deg selv, eller er det noe som andre har sagt om meg?»


Pilatus svarer: «Er vel jeg jøde? Ditt folk og yppersteprestene har overlevert deg til meg. Hva er det du har gjort?»


Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da ville mine folk ha tatt kampen opp, for å forhindre at jeg falt i jødenes hender. Men mitt rike hører nå engang ikke denne verden til.»


Pilatus sa: «Så er du altså konge?»


Jesus svarte: «At jeg er konge – det er dine ord. Min oppgave er å vitne om sannheten, – det er derfor jeg er født, det er derfor jeg er kommet til verden. Og enhver som hører sannheten til, lytter til hva jeg sier.»


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
19.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page