top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

22.mai på St Rita Radio

Forkynn det glade budskap.

La det høres til jordens ytterste grense:

Herren har forløst sitt folk. Halleluja.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradioDagens evangelium Joh 14,23–29 På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg.»

«Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere – ikke den som verden gir. La ikke angst og uro ta motet fra dere; frykt ikke! Dere har hørt hva jeg har sagt: Jeg går herfra, og kommer tilbake til dere. Holdt dere virkelig av meg, da ville dere glede dere over at jeg går til min Far, for han er større enn jeg. Og jeg har sagt dere det nå, på forhånd, for at dere skal tro, når det skjer.»

Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for påsketiden

Hentet fra boken Tidebønnene Volum Iutgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønner

Nye program

Hør lydbok om hellige Rita sitt livHør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV21.mai på St Rita RadioPodkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page