top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

22.oktober på St Rita Radio

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;

vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!

Vokt meg, Herre, som din øyensten,

skjul meg under dine vingers skygge!


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

29. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Luk 12,54–59

På den tid sa Jesus til folkemengden:


«Når dere ser det skye til i vest, så sier dere straks: 'Nå blir det regn!' og det slår til. Og når dere merker at sønnavinden blåser, sier dere: 'Nå blir det varmt,' - og det slår også til. Hyklere! Hva jord og himmel varsler, det vet dere å tyde; men tyde den tid som nå er inne, det har dere ingen forstand på?


Men kan dere da ikke ut fra deres egen erfaring dømme om hva som nå må til? Hvis du er på vei til retten med din motpart, sørg da for å komme overens med ham før dere er fremme. Ellers trekker han deg kanskje for dommeren, dommeren overleverer deg til betjenten, og betjenten setter deg i fengsel. Og det sier jeg, - derfra slipper du ikke ut før du har betalt inntil siste øre!»

Bønn

Laudes Loke

Vesper Loke

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
21.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page