top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

22.oktober på St Rita Radio

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

34. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Luk 21,1–4

På den tid så Jesus opp og betraktet de rike som la sine gaver i templets skattkiste. Så fikk han se en fattig enke som la to lepta. Da sa han: «Sannelig, det sier jeg dere, at denne fattige enken, hun la mer enn noen av de andre. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun skulle hatt til å leve av.»


Bønn

Laudes Eli.

Vesper Eli.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
21.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page