top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

23.august på St Rita Radio

Trofaste Gud, du kalte den salige Rosa, som var fylt av din kjærlighet, til å forsake denne verden og vie sitt liv til deg alene i bot og selvfornektelse. Gi at vi på hennes forbønn følger den vei på jorden som fører oss til din herlighet i himmelen. "


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

21. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Matt 23,13–22

På den tid talte Jesus til folket og sa:


«Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er! Dere farer rundt land og strand for å vinne en eneste proselytt, - men gjør ham derefter to ganger mer verdig til Gehenna enn dere selv!


Ve dere, blinde veivisere, som sier at om en sverger ved templet betyr det ingenting, men om en sverger ved tempelskatten, da er en bundet. Blinde tåper! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger det? Og videre sier dere: Om en sverger ved alteret, betyr det ingenting, men sverger en ved offergaven som ligger på det, da er en bundet. Ja, blinde er dere! For hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger den? Den som sverger ved alteret, han sverger jo samtidig ved alt som finnes på det, og den som sverger ved templet, sverger samtidig ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, sverger både ved Guds trone og ved ham som sitter på den!»


Bønn

Laudes lest av Eli.

Vesper lest av Eli.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


17.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page