top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

23.september på St Rita Radio

"Allmektige, evige Gud, du gav den hellige prest Pio den enestående nåde å bli delaktig i din Sønns kors, og gjennom hans tjeneste fornyet du det vidunderlige ved din barmhjertighet. Gi oss på hans forbønn, ved uopphørlig å forene oss med Kristi lidelser, lykkelig å nå frem til oppstandelsens herlighet."


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

25. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag for Den hellige Pio av PietrelcinaEvangelium Luk 9,7–9

På den tid fikk Herodes høre om alt hva Jesus gjorde, og visste ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var oppstått fra de døde, andre at det var Elija som hadde vist seg, og atter andre at det var en av de gamle profetene som var gjenoppstått. Selv sa Herodes: «Johannes har jeg latt halshugge; hvem er da han som jeg hører alt dette om?» Og han søkte en anledning til å få se ham.

Bønn

Laudes lest av Pål.

Vesper lest av Erika.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Dagen i dagTidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV22.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page