top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

24.februar på St Rita Radio

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,

mitt hjerte fryder seg over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

7. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Evangelium Mark 9,41–50

På den tid sa Jesus til disiplene: «Om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til - sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn. Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror - for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen. Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold til Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor 'ormen ikke dør og ilden ikke slukkes'. Ja, alle skal saltes i ild.

Salt er en god ting. Men hvis saltet blir kraftløst, hva vil dere så salte det med? Så bevar saltet i dere, og hold fred med hverandre.»


Bønn

Laudes lest av Hege

Vesper lest av Hege

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


23.februar på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page