top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

24.mars på St Rita Radio

Jeg er folkenes frelse, sier Herren.

Fra hvilken trengsel de enn roper til meg, vil jeg høre dem,

og jeg vil være deres Gud til evig tid.


3. uke i fasten, torsdag Den hellige Basilios av Mangazea


Evangelium Luk 11,14–23

På den tid drev Jesus en demon ut av en stum, og da demonen forsvant, talte den stumme. Folk undret seg; men noen av dem sa: «Det er ved Beel-Zebul, demonenes fyrste, at han driver demonene ut.» Andre ville lokke ham og bad om et tegn fra himmelen. Men han, som visste hva de hadde i sinne, sa til dem: «Et rike som ligger i innbyrdes strid, blir lagt øde, og husene styrter sammen. Så hvis Satan står i konflikt med seg selv, hvorledes kan da hans rike bestå? Dere sier jeg driver demoner ut ved Beel-Zebuls hjelp. Men hvis det er i Beel-Zebuls navn jeg driver demoner ut, hvem er det da deres egne djevleutdrivere påkaller? Så står de der som deres egne dommere! Er det derimot ved Guds finger jeg driver demoner ut, da er det jo Guds rike som er kommet til dere! Når en mektig mann vokter sin borg med våpen i hånd, da er hans eiendom trygg! Men hvis en enda mektigere kommer over ham og slår ham ned, da tar han fra ham rustning og våpen, dem som han satte sin lit til, og deler ut hans eiendom som bytte.

Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.»Bønn

Laudes lest av Gunn Ingeborg

Vesper lest av Gunn Ingeborg

Tidebønn for uke 3, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


23.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bình luận


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page