top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

24.oktober på St Rita Radio

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.

Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

30. uke i det alminnelige kirkeår, søndag


Evangelium Mark 10,46–52

På den tid drog Jesus ut av Jeriko sammen med sine disipler og en tallrik skare. Da satt det en blind tigger, Bar-Timeus (sønn av Timeus) der ved veien. Og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, gav han seg til å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Mange prøvde å true ham til å tie, men han bare ropte enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!»


Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit.» De ropte på den blinde og sa til ham: «Fatt mot, og reis deg opp – han kaller på deg.» Da kastet han fra seg kappen og sprang opp og bort til Jesus. Og Jesus spør ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»


Den blinde svarer: «Rabbuni! La meg få synet igjen!»


Da sier Jesus: «Gå bare. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte Jesus videre på veien.

Bønn

Laudes Erika

Vesper Pål

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
23.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page