top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

24.september på St Rita Radio

"Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid."


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

25. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Luk 9,18–22

Det hendte en gang, mens Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham, at han spurte dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen; men andre sier Elija, og andre igjen at det er en av de gamle profetene som er gjenoppstått.» «Enn dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Salvede.» Men han la dem sterkt på sinne ikke å tale til noen om dette. Og han la til: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde.»

Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV23.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page