top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

25.februar på St Rita Radio

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,

mitt hjerte fryder seg over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

7. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Mark 10,1–12

På den tid kom Jesus over i Judea og Transjordanlandet. Igjen var det stadig skarer av folk som kom og samlet seg om ham, og på ny underviste han dem, slik som han pleide. Da kommer det noen fariseere som vil sette ham på prøve, og spør: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarer: «Hva har Moses bestemt angående dette?» De sier: «Moses tillater mannen å sette opp en skilsmisseerklæring, og sende henne fra seg.» Jesus sier da: «For deres opprørske hjerters skyld satte Moses denne bestemmelsen. Men i skapningens opphav 'gjorde han dem til mann og kvinne' og 'derfor skal mannen forlate sin far og mor, og de to skal bli ett legeme.' Altså er de ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille.» Senere, da de var kommet i hus, tok disiplene opp spørsmålet igjen. Han sier da: «En mann som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd overfor den første. Og det samme gjelder en kvinne: Skiller hun seg fra sin mann og gifter seg med en annen, er det også ekteskapsbrudd.»


Bønn

Laudes lest av Loke

Vesper lest av Loke

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


24.februar på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page