top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

25.juli på St Rita Radio

"Gud er i sin hellige bolig.

Han lar de ensomme finne et hjem.

Gud er den som gir folket kraft og styrke. "


Pavens bønneintensjon for juli: Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

17. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for Den hellige apostelen Jakob den Eldre


Evangelium Joh 6,1–15

På den tid drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen (også kalt Tiberias-sjøen). En stor mengde fulgte ham, ettersom folk så de jærtegn han gjorde på de syke. Jesus drog opp i fjellet og satte seg der sammen med sine disipler. Det var innunder påske, jødenes høytid.


Jesus så utover og ble vàr den store folkemengden som kom mot ham. Han sier da til Filip: «Hvordan skal vi få kjøpt brød, så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å sette ham på prøve; selv visste han godt hva han kom til å gjøre.


Filip svarte: «Brød for to hundre denarer ville ikke være nok til at hver enkelt fikk en liten bit.»


En av hans disipler, Andreas, bror av Simon Peter, sier: «Det er en liten gutt her som har fem byggbrød og to småfisk; men hva forslår det til en slik mengde?»


Men Jesus sa: «La folk slå seg ned,» – for det vokste tett med gress der på stedet. Folk satte seg da, og tallet bare på mennene var omkring fem tusen.


Og Jesus tok brødene, fremsa takksigelsen og delte ut til dem som satt omkring, så meget de ville ha, og likeså med fiskene. Da folk var blitt mette, sa han til disiplene: «Sank sammen de stykkene som er til overs, så ingenting går til spille.» De gjorde så, og fikk tolv kurver fulle av stykker som var til overs av de fem byggbrødene, etter dem som hadde spist.


Men da det gikk opp for folk hva for et jærtegn han hadde gjort, sa de: «Han er for visst den profeten som skal komme til verden!»


Jesus forstod at de var like ved å komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, og trakk seg på ny opp i fjellet, han alene.


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag


Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


23.juli på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page