top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

25.mai på St Rita Radio

"Herre, vår Gud, i den salige prest Beda gav du din Kirke en stor lærer. La hans visdom alltid opplyse dine tjenere og hans kjærlighet styrke dem. "

Pavens bønneintensjon for mai: La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.


Minnedag for Den hellige Beda den ærverdige

Evangelium Mark 10,28–31


Bønn

1. lesning matutin lest av Pål Johannes.

Laudes lest av Erika Eva og Pål Johannes.

Vesper lest av Erika Eva og Pål Johannes. Tidebønn for uke 4, vol. IV Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


BønnTidebønn


Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


Fra 24.mai


Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page