top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

25.november på St Rita Radio

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

34. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Evangelium Luk 21,20–28

På den tid sa Jesus til disiplene: «Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at ødeleggelsens time er kommet. Da må de som er i Judea, flykte til fjells, de som er i byen, må dra bort, og de som er ute på landet, ikke gå inn i byen! For da er tiden for straffen kommet, og alt som står skrevet, skal bli oppfylt. Da ve de svangre og dem som har barn ved brystet! For da faller Guds vredes hårde dom over dette folk, og tunge nødstider kommer. Folket skal falle for sverdets egg og bli ført som fanger til hedenske land, og Jerusalem skal bli trådt under fot av hedningene, inntil deres egen tid er inne.»


«Det skal komme jærtegn i sol, i måne og i stjerner, og på jorden skal folkene leve i angst og urolig lytte til havets og brenningens torden; og mennesker skal forgå av redsel og gru for verdens skjebne; for selv himmelkreftene skal gå av lage. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen i all sin makt og herlighet.


Men når alt dette begynner å skje, da rett ryggen og løft hodet, for da er befrielsen nær!»


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
24.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page