top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

25.oktober på St Rita Radio

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.

Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

30. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for Den hellige Antonius Maria Claret


Evangelium Luk 13,10–17

En sabbat var Jesus i ferd med å undervise i en synagoge. Da var det en kvinne der som hadde vært skrøpelig i atten år, hun var helt krumbøyd og ute av stand til å rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Se, nå er du befridd for din lidelse,» - og så la han hendene på henne. Straks rettet hun seg opp og priste Gud. Men synagogeforstanderen ble arg over at han hadde helbredet på sabbaten og sa til folket: «Vi har seks dager til å arbeide på, kom og la dere helbrede da, og ikke på sabbaten!» Men Herren svarte ham: «Hyklere. Løser ikke hver eneste en av dere sin okse eller sitt esel fra spiltauet og leier dem bort for å drikke, også på sabbaten? Og dette var en av Abrahams døtre, som Satan har holdt bundet nå i atten år. Skulle ikke hun få bli løst av sine lenker, selv om det er sabbat?» Da tidde hans motstandere beskjemmet, mens hele forsamlingen gledet seg over de vidunderlige tingene han gjorde.

Bønn

Laudes Eli.

Vesper Eli.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
24.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page