top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

26.november på St Rita Radio

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

34. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Luk 21,29–33

På den tid fortalte Jesus disiplene denne lignelsen: «Se på fikentreet, og på de andre trærne. Når de springer ut, vet dere uten videre at nå er sommeren nær. Og på samme måte: Når dere ser alt dette hende, skal dere vite at Guds rike er nær. Ja, sannelig, jeg sier dere, at vårt eget slektledd skal ikke gå i grav, før alt sammen er skjedd. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående.»


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
24.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page