top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

26.september på St Rita Radio

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

26. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for Sveriges skytshelgener


Evangelium Mark 9,38–48

På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.»


Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre! For ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks etterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss.


Ja, om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til – sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn.


Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror – for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen.»


«Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold i Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor ‘ormen ikke dør og ilden ikke slukkes’.»

Bønn

Laudes lest av Erika.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV24.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page