top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

27.januar på St Rita Radio

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!

Høyhet og herlighet utgår fra ham,

i hans helligdom er makt og skjønnhet.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

3. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Festen for Den hellige Eystein Erlendson av Nidaros


Evangelium Mark 4,21–25


På den tid sa Jesus til folkemengden: «Bringer man vel inn et lys for å sette det under et kjørel, eller under sengen? Nei, det setter man i en stake. For ingenting er skjult uten at det skal komme for dagen, og ingenting er blitt gjemt uten at det skal komme frem. Den som har ører å høre med, han høre!»

Han sa også: «Legg merke til hva jeg sier: Med det mål dere bruker til andre skal det også bli målt opp til dere, med enda noe attpå. Så den som har, han skal få mere til, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt!»


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


26.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page