top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

27.september på St Rita Radio

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

26. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Luk 9,46–50

På den tid begynte disiplene å undres på hvem som vel var den største blant dem. Men da Jesus så hva de gikk og tenkte på, tok han et lite barn ved hånden og stilte det ved siden av seg, og sa til dem: «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle - det er han som er stor.»

Johannes sa: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, men vi prøvde å hindre ham i det, siden han ikke fulgte deg sammen med oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre. For den som ikke er mot dere, er med dere.»

Bønn

Laudes lest av Eli.

Vesper lest av Eli.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV26.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page