top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

28.februar på St Rita Radio

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.

Han frelste meg fordi han elsket meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

8. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Mark 10,17–27

En dag Jesus gikk langs veien, kom det en mann løpende frem og kastet seg på kne foran ham, og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Men Jesus svarte: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god, uten én - det er Gud. Og budene kjenner du: Du skal ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vidnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor.» Men mannen sier: «Mester, alt dette har jeg overholdt helt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær. Da sa han: «En ting står ennå igjen. Selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, - så får du en skatt i himmelen. Og kom så og følg meg.» Men da mannen hørte dette, mørknet han til, og gikk bedrøvet bort, - for han var meget rik.


Da så Jesus seg rundt i kretsen av disipler og sa: «Hvor vanskelig det blir for de rike å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus gjentok: «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike! Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!!» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus ser på dem og sier: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte, men for Gud er det ikke umulig. Alt er mulig for Gud.»Bønn

Laudes lest av Eli

Vesper lest av Eli

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner -

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


27.februar på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page