top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

28. Juli på St Rita Radio

"Herren sa til Maria Magdalena:

Gå til mine brødre og si til dem at jeg drar opp til ham som er min Far og deres Far, min Gud og deres Gud."


Pavens bønneintensjon for juli: Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

17. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Tidlig søndag morgen, mens det ennå var mørkt, begav Maria fra Magdala seg ut til graven. Da fikk hun se at stenen foran den var fjernet.


Men Maria ble stående og gråte like ved graven. Og som hun står der og gråter, bøyer hun seg ned og ser inn i graven, – og der får hun øye på to engler i hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, den ene oppe ved hodet, den andre ved fotenden.


De spør henne da: «Kvinne, hvorfor gråter du?»

Hun svarer: «Fordi de har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.»


I det samme hun sier det, vender hun seg om, og får se Jesus stå der, men uten å skjønne at det er ham.


Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?»


Hun tenkte at det måtte være gartneren, og svarte: «Å herre, er det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham; så skal jeg komme og hente ham.»


Jesus sier til henne: «Maria.»


Da kjente hun ham igjen og utbrøt: «Rabbuni!» (Det er hebraisk og betyr «mester».)


Jesus sier: «Hold ikke fatt i meg! For jeg er ennå ikke dratt opp til min Far. Gå nå til mine brødre og si til dem at jeg drar opp til ham som er både min og deres Far, både min og deres Gud.»


Da begir Maria fra Magdala seg avsted og forteller disiplene at hun har sett Herren, og hva han har sagt til henne.


Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


27.juli på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

Foto: Anne Samuelsen


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page