top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

28.oktober på St Rita Radio

Dette er de hellige menn som Herren i sin miskunn valgte,

og gav evig herlighet.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

30. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag for De hellige apostlene Simon Seloten og Judas Taddeus


Evangelium Luk 6,12–19

En gang gikk Jesus opp i fjellet for å be, og tilbragte hele natten i bønn til Gud.


Og da det var blitt dag, kalte han disiplene til seg og valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»: Simon, som han kalte Peter, og Andreas hans bror; Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, med Simon som kaltes den nidkjære, Judas, sønn av Jakob, og Judas Iskariot, han som ble forræder.


Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon; de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av vanhellige ånder gjorde han friske.


Og hele folkemengden søkte å komme til å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle.


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
27.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page