top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

28.september på St Rita Radio

Gud, allmektige Far, du lærte den salige martyr Venceslas å sette himlenes rike over alle jordiske riker. Gi oss på hans forbønn å fornekte oss selv og av hele vårt hjerte holde fast ved deg.


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

26. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag


Evangelium Luk 9,51–56

Da det led mot den tid da Jesus skulle tas bort fra denne verden, styrte han uten å nøle sine skritt mot Jerusalem. Han sendte folk i forveien med bud; og de gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes så det, spurte de: «Herre, vil du at vi skal få ild til å falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men han vendte seg til dem og satte dem i rette. Så fortsatte de til en annen by.

Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV27.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page