top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

29.juni på St Rita Radio

Dette er de martyrer som med sitt liv la Kirkens grunnvoll.

De drakk Herrens kalk og ble Guds venner.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradioDagens evangelium Matt 16,13–19

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»


De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.»


«Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?»


Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, Sønn av den levende Gud.»


Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.»

Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for det ordinære kikreåret

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dagTidebønner

Nye program
Hør lydbok om hellige Rita sitt livHør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV

28.juni på St Rita RadioPodkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page