top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

3.juni på St Rita Radio

"Barmhjertige Gud, du gjør martyrenes blod til Kirkens såkorn. Den salige Karl Lwanga og hans venner gav sitt liv for din Kirke i Afrika. Gi at deres offerdød må gjøre din Kirkes åker fruktbar, så den bærer rik høst til din ære."

Pavens bønneintensjon for mai: La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.


Evangelium Mark 12,28–34

Bønn

1. lesning matutin lest av Erika

Laudes lest av Erika og Pål Johannes.

Vesper lest av Erika og Pål Johannes..

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV

02.juni på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page