top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

3.oktober på St Rita Radio

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

27. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Matt 18,1–5.10

På den tid var det en lovkyndig som ville sette ham på prøve; han kom frem og spurte: «Mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Jesus sa: «Hva står skrevet i Loven? Hva leser du der?» Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hug, og din neste som deg selv.» Jesus sa da: «Du svarte rett. Gjør dette, så vinner du livet.» Men den annen ville ikke gi tapt og spurte: «Men hvem er så min neste?» Da tok Jesus til orde og sa:


«En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko og falt i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham til sist ligge halvdød igjen. Nå falt det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. Men så kom det en samaritan reisende; han fikk øye på mannen og ble grepet av medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et herberge hvor han pleiet ham. Og dagen efter tok han frem to denarer som han gav til verten og sa: 'Sørg vel for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.' Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en 'neste' for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Han som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Så gå du bort og gjør som han!»

Bønn

Laudes lest av Eli.

Vesper lest av Eli.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV1.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page