top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

30.januar på St Rita Radio

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,

så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

4. uke i det alminnelige kirkeår, søøndag


Evangelium Luk 4,21–30


På den tid begynte Jesus sin tale i synagogen med å si: «I dag er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.» Alle gav ham sitt bifall; de lyttet til de løfterike ord som lød fra hans munn, og undrende sa de: «Men dette er jo Josefs sønn?»


Da sa Jesus til dem: «Dere ønsker nok å bruke på meg dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv,’ og si: ‘Det vi har hørt du har gjort i Kafarnaum, gjør det også her i din hjemby’!» Og han la til:


«Det er sant nok, at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted. Ja, for sannelig, det var mange enker i Israel i Elijas dager, den gang da himmelen var lukket i tre år og seks måneder, og det var stor hungersnød i hele landet. Likevel var det ikke til noen av dem Elija ble sendt, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel i profeten Elisjas dager, men ingen av dem ble renset, bare syreren Na’aman.»


Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut på en skrent av det fjellet byen deres lå på, for å styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom skaren og drog bort.


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


29.januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


Foto: p. Reidar

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page