top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

30.juli på St Rita Radio

"Barmhjertige Gud, du gjorde den salige biskop Peter Krysologos til en benådet forkynner av ditt evige Ord som ble menneske. Hjelp oss på hans forbønn å fordype oss i din frelses mysterier og trofast vitne om dem i all vår gjerning."


Pavens bønneintensjon for juli: Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

17. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


På den tid kom Jesus til sin hjembygd og underviste folk i synagogen der, slik at de undret seg stort og sa: «Tro hvor han har denne visdommen fra, og denne undergjørende kraften? Det er da sønnen til tømmermannen? Og heter kanskje ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her blant oss alle sammen? Hvor kan han da ha alt dette fra?» Og de festet ingen lit til ham. Jesus sa da til dem: «Bare i sitt hjem og i sin hjembygd blir en profet ringeaktet slik.» Og på grunn av deres vantro var det ikke mange under han gjorde der.


Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


28.juli på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

Foto: Anne Samuelsen


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page