top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

30.september på St Rita Radio

Lovens bok skal ikke vike fra din munn;

men du skal grunne på den dag og natt,

så du gir akt på å gjøre alt som er skrevet i den.

Da skal du ha lykke på dine veier,

og du skal gå frem med visdom.


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

26. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag for Den hellige Hieronymus


Evangelium Luk 10,1–12

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke. Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis. Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: 'Guds rike står for døren!' Men kommer dere til en by hvor folk ikke vil vite av dere, så gå ut på gaten og rop: 'Selv støvet her fra byen skal dere få beholde - vi stryker det av våre føtter! Men vit allikevel at Guds rike står for døren!' Og det sier jeg dere: Når Dagen kommer, skal selv folket i Sodoma slippe lettere enn den byen.»

Bønn

Laudes lest av Pål Ambrosius.

Vesper lest av Pål Ambrosius.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV29.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page