top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

31.desember på St Rita Radio

Et barn er oss født, en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder,

og hans navn skal være: Underfull Rådgiver.


Pavens bønneintensjon for desember: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

31.desember i juletiden

Minnedag for Den hellige pave Sylvester I

Evangelium Joh 1,1–18

I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud; i opphavet var han hos Gud.

I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud; i opphavet var han hos Gud.


Alt ble skapt ved ham; uten ham er intet skapt. Alt som er skapt, har sitt liv i ham; og livet er menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke kunnet gripe det.


Der var en mann, sendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom for å vidne; han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke selv lyset, men han skulle vidne om lyset. Det sanne lys, det som opplyser hvert menneske, kom nå selv til verden. Han var i verden, og ved ham er verden blitt til; men verden kjente ham ikke.


Det var sitt eget han kom til, og hans egne tok ikke imot ham. Men de som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn; han som selv er født, ikke ved manns eller menneskes vilje, men av Gud. Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig blant oss. Hans guddomsglans har vi sett, - en herlighet som en enbåren Sønns, kommet fra Faderen og fylt av hans nåde og sannhet.


Om ham vidner Johannes; han roper ut: «Det er om ham jeg har sagt: Han som kommer efter meg, er gått forbi meg. For før meg var han til.» Og av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde; for ved Moses ble Loven gitt, men ved Jesus Kristus fikk vi del i hans nåde og hans sannhet. Gud har ingen noensinne sett; men den enbårne Sønn, som dveler i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 4, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


30.desember på St Rita RadioPodkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page