top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

31.mars på St Rita Radio

Deres hjerte glede seg som søker Herren.

Søk Herren og fatt mot, søk alltid hans åsyn!


4. uke i fasten, torsdag Den hellige Akakios Agathangelos av Melitene


Evangelium Joh 5,31–47

På den tid sa Jesus til jødene: «Vidner jeg om meg selv, er mitt vidnesbyrd intet verd. En annen er det som vidner om meg, og at hans vidnesbyrd om meg gjelder, det vet jeg. Dere sendte folk ut til Johannes, og han vidnet om sannheten. Vel støtter jeg meg ikke på et menneskes vidnesbyrd, men for deres frelses skyld minner jeg om det. Han var lampen som gir lys ved sin flamme, og for en liten stund fant dere glede i hans lys. Men jeg har et vidnesbyrd bedre enn hans: det er det oppdrag min far har gitt meg. Det verk jeg utfører, de gjerninger jeg gjør, de bevidner at jeg er sendt av min Far. Og Faderen selv som har sendt meg, han har avlagt sitt vidnesbyrd om meg. Hans stemme har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett, og hans ord bor ikke i dere, for på hans utsending tror dere ikke. Dere gransker Skriftene, for i dem tror dere å finne det evige liv - og så er det de som vidner om meg! Men til meg vil dere ikke komme for å få liv.


Noen ære fra mennesker tar jeg ikke imot. Og jeg kjenner dere vel og vet at Guds kjærlighet bor ikke i dere. Jeg er kommet på vegne av min Far, og dere tar ikke imot meg; men kommer det én på vegne av seg selv, ham tar dere gjerne imot. Hvordan kan dere vel tro, når dere tar imot ære av hverandre, men ikke søker den ære som Gud alene kan gi? Tro ikke at det blir jeg som anklager dere for Faderen; Moses blir det som anklager, han som dere har satt deres håp til! For dersom dere trodde Moses, da ville dere også tro meg; for det er om meg han har skrevet. Tror dere ikke hans skrifter, hvordan skal dere da kunne tro mine ord?»


Bønn

Laudes lest av Gunn Ingeborg

Vesper lest av Gunn Ingeborg

Tidebønn for uke 4, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima Om Mariakonsekrasjon

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte "Mirakelet i Fatima 1917" - Tredje hemmelighet


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


30.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page