top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

31.oktober på St Rita Radio

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.

Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

31. uke i det alminnelige kirkeår, søndag


Evangelium Mark 12,28–34

På den tid kommer en av de lovkyndige til Jesus, en som hadde hørt ordskiftet og sett hvor godt han hadde svart dem, og spør:


«Hvilket er det første bud av alle?» Jesus svarer: «Det første er dette: ‘Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hug og all din kraft.’ Og det annet er: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Noe større bud enn disse fins ikke.»


Den lovkyndige svarer ham da: «Godt svart, Rabbi! For det er sant som du sier, både at ‘Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham’, og at ‘å elske Ham av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv’ er langt mer verd enn alle brennoffer og andre offer.»


Da Jesus hørte hvor forstandig han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
30.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page