top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

4.april på St Rita Radio

Vær meg nådig, Herre! Folk vil meg til livs,

hele dagen trenger de seg inn på meg.


5. uke i fasten, mandag Den hellige Isidor av Sevilla


Evangelium Joh 8,12–20

På den tid talte Jesus til disiplene: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.»


Fariseerne sa da til ham: «Du vidner om deg selv; ditt vidnesbyrd er intet verd.» Jesus svarte: «Ja, jeg vidner om meg selv; og dog er mitt vidnesbyrd gyldig. For jeg vet hvor jeg er kommet fra, og hvorhen jeg går; men dere vet det ikke – hverken hvor jeg er kommet fra, eller hvorhen jeg går. Dere dømmer efter det ytre; jeg dømmer ingen. Eller om jeg allikevel dømmer, er min dom å stole på; for jeg er ikke alene, jeg står sammen med ham som har sendt meg. Og i deres Lov står det skrevet, at to manns vidnesbyrd gjelder. Jeg vidner om meg selv; men også Faderen, som har sendt meg, vidner.» Da sa de: «Hvor er din Far?» Jesus svarte: «Dere kjenner hverken meg eller min Far. Kjente dere meg, ville dere også kjenne min Far.» Dette sa han mens han underviste i templet, i nærheten av skattkammeret, og det var ingen som forsøkte å arrestere ham, for ennå var hans time ikke kommet.


Bønn

Laudes lest av Eli

Vesper lest av Eli

Tidebønn for uke 4, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Peder

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima Om Mariakonsekrasjon

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte "Mirakelet i Fatima 1917" - Tredje hemmelighet


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


2.april på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page