top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

4.desember på St Rita Radio

Til deg løfter jeg min sjel, min Gud;

til deg setter jeg min lit,

og jeg skal ikke bli til skamme.

La ikke mine fiender håne meg.

Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

1.uke i advent, lørdag

Evangelium Matt 9,35–10,1.6–8

På den tid drog Jesus omkring i hver by og hver landsby, underviste i synagogene og forkynte det glade budskap om Riket. Alle slags sykdommer og skrøpeligheter helbredet han. Men når han så utover folkemengdene, ble han grepet av en hjertens medynk med dem, for de var like forkomne og hjelpeløse som en fåreflokk uten hyrde. Og så sier han til sine disipler: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.» Så kalte han til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut vanhellige ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter. Han sendte dem ut, mens han la dem følgende på hjerte: «Unngå de veier som fører til hedningene, og hold dere borte fra samaritanenes byer; gå i stedet til Israels bortkomne får. Og hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre.»


Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 1, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
3.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page