top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

4.mars på St Rita Radio

Da jeg ropte til Herren, hørte han min røst.

Han fridde meg fra dem som truet meg.

Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg!


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.


Lørdag etter askeonsdag - Fastetiden Minnedag for Den hellige Eusebius av Cremona


Evangelium Luk 5,27–32

På den tid fikk Jesus se en tolloppkrever ved navn Levi sitte i tollboden, og sa til ham: «Følg meg.» Da lot Levi allting ligge og kom og fulgte Jesus.

Nå holdt Levi et stort selskap for ham hjemme hos seg, og der var fullt av tolloppkrevere og annet folk som satt til bords med dem. Over dette beklaget fariseerne og deres lovkyndige seg til hans disipler og sa: «Hvorledes kan dere sette dere til bords sammen med tolloppkrevere og syndige mennesker?» Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er ikke de rettferdige jeg er kommet for, men for å kalle synderne til omvendelse.»

Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 2, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner -

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


4.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page