top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

4.mars på St Rita Radio

Oppdatert: 6. mar. 2022

Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham;

jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

Med et langt liv vil jeg mette ham.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.


1. søndag i fasten Minnedag for De hellige 42 martyrer av Amorion

Evangelium Luk 4,1–13

På den tid vendte Jesus tilbake fra Jordan fylt av Den Hellige Ånd, og i førti dager førte Ånden ham omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen. Under hele denne tiden spiste han intet, og da de førti dagene var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham: «Er du Guds sønn, så si at denne stenen skal bli til brød.»


Jesus svarte ham: «Det står skrevet at ‘mennesket lever ikke av brød alene’.»


Da førte djevelen ham opp i høyden og viste ham i ett eneste syn alle jordens riker, og sa til ham: «Deg gir jeg makten over alt dette, og all den glans som følger med. For jeg har fått rådighet over det, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare kaster deg ned og hyller meg, skal alt være ditt.»


Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet: ‘Det er Herren, din Gud, du skal hylle, og ham alene du skal tjene.’»


Han førte ham da til Jerusalem og stilte ham på templets tind, og sa til ham: «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra! For det står jo skrevet: ‘Han skal gi sine engler befaling om å vokte deg, og de skal bære deg på hender, så din fot ikke støter mot noen sten.’»


Men Jesus svarte: «Det er sagt: ‘Du skal ikke friste Herren, din Gud.’»


Og da djevelen nå ikke hadde flere måter å friste ham på, forlot han ham inntil hans tid kom.

Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 2, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner -

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


5.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page