top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

5.april på St Rita Radio

Vent på Herren, stol på ham!

Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud!


5. uke i fasten, tirsdag Den hellige Vincent Ferrer


Evangelium Joh 8,21–30

På den tid sa Jesus til fariseerne: «Jeg går herfra, og da skal dere lete efter meg. Men dere skal dø i deres synd; der hvor jeg går hen, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han har vel ikke tenkt å drepe seg, siden han sier: 'Der hvor jeg går hen, kan dere ikke komme?'» Jesus sa til dem: «Dere stammer nedenfra, jeg ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jeg sa at dere skal dø i deres synder; ja, tror dere ikke at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.»


De spurte da: «Men hvem er du så?» Jesus svarte: «Hvorfor taler jeg overhodet til dere? Jeg kunne ha meget å berette om dere, meget å fordømme. Men han som har sendt meg er sanndru, og bare det jeg har hørt hos ham, er det jeg forkynner for verden.»


De forstod ikke at det var Faderen han talte om for dem. Da sa Jesus til dem: «Når dere har hevet Menneskesønnen mot det høye, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og at jeg ingenting gjør av egen drift; det er hva min Far har lært meg, jeg forkynner. Og han som har sendt meg, er med meg; han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag.» Ved disse ord var det mange som kom til tro på ham.


Bønn

Laudes lest av August

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 4, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Peder

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima Om Mariakonsekrasjon

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte "Mirakelet i Fatima 1917" - Tredje hemmelighet


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


4april på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page