top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

5.august på St Rita Radio

"Herre, vi ber deg, tilgi oss våre synder så vi som ofte krenker deg ved våre handlinger, må vinne frelsen på forbønn av din Sønns mor."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

18. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag for Vigselsfesten for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma


Evangelium Matt 16,13–23

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.» «Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?» Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, sønn av den levende Gud.» Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.» Så la han disiplene strengt på hjerte ikke å si til noen at han var Messias.


Fra nå av begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han skulle dra til Jerusalem og få meget å lide av de eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige; at han skulle bli slått ihjel og så bli oppvakt fra de døde tredje dagen efter. Da tok Peter ham til side og ville tale ham til rette: «Det Gud forby, herre! Noe slikt må ikke hende deg!» Men Jesus vendte seg og sa til Peter: «Bort fra meg, Satan, snare på min vei! For du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»


Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


04.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page