top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

5.februar på St Rita Radio

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,

så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

4. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Minnedag for Den hellige Albinus av Brixen


Evangelium Mark 6,30–34

På den tid kom apostlene tilbake og fortalte Jesus om alt hva de hadde gjort og alt hva de hadde lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile.» For det var så mange som kom og gikk at apostlene ikke engang rakk å få seg mat. Så drog de avsted i båten til et avsides sted, hvor de kunne være for seg selv. Men mange så dem dra bort og kjente dem igjen, og dermed satte de efter til fots - folk fra byene der omkring - og var fremme på stedet før dem. Så da han gikk fra borde, var der allerede en stor mengde folk å se. Han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk uten hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget.


Bønn

Laudes lest av Loke

Vesper lest av Loke

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


4.februar på St Rita Radio
Podkaster på St Rita

Foto: CNA St Rita Radio samarbeider med The Catholic News Agency (CNA) og er affiliated med EWTN.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page