top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

5.januar på St Rita Radio

Det folk som vandrer i mørke, har sett et stort lys;

for dem som bor i dødsskyggenes dal, er et lys gått opp.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

5.januar i juletiden

Minnedag for Den hellige Simeon Stylitt (den Eldre)


Evangelium Joh 1,43–51

På den tid ville Jesus gi seg på vei til Galilea. Da møter han Filip. Jesus sier til ham: «Følg meg.» Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters hjemby. Filip møter Natanael og sier til ham: «Han som Moses har skrevet om i Loven, og som profetene har talt om, ham har vi funnet; det er Jesus, sønn av Josef fra Nasaret.» Natanael svarte: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip sier til ham: «Kom og se.» Jesus ser Natanael komme hen til seg, og sier til de andre: «Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik.» Natanael sier til ham: «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Da utbrøt Natanael: «Rabbi, du er Guds sønn! Du er Israels konge!» Jesus svarte: «Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, tror du? Du skal få se større ting enn dette.» «Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»


Bønn

Laudes lest av Hege

Vesper lest av Hege

Tidebønn for uke 4, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


4.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page