top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

5.november på St Rita Radio

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!

Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

31. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Luk 16,1–8


På den tid sa Jesus til sine disipler: «En rik mann hadde en forvalter. Nå ble det underhånden meldt ham at denne forvalteren satte godset hans over styr. Da kalte han ham for seg og sa til ham: 'Hva er dette jeg hører om deg? Legg frem regnskap for driften, for du kan ikke fortsette som min forvalter lenger!' Da sa forvalteren til seg selv: 'Hva skal jeg gjøre nå, når min herre tar stillingen min fra meg? Grave i jorden klarer jeg ikke, og tigge skammer jeg meg for. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at folk skal ta imot meg når jeg blir avsatt.' Og så kalte han for seg sin herres skyldnere, en for en, og sa til den første: 'Hvor meget er det du skylder min herre?' Han svarte: 'Hundre anker olje.' Og forvalteren sa: 'Ta kvitteringen, skynd deg og sett femti.' Og så sa han til den neste: 'Og du, hvor meget skylder du?' Han svarte: 'Hundre tønner hvete.' Og forvalteren sier: 'Ta kvitteringen og sett åtti.' Og Herren roste den bedragerske forvalteren for å ha båret seg klokt ad: 'Ja', sa han, 'blant sine egne vet verdens barn å opptre klokere enn lysets barn.'»


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
4.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page